casio-pic

นาฬิกาไม่ได้เป็นบ่งบอกเวลาอย่างที่คุณคิด

July 11, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงว่าเมื่อสมัยก่อนหน้าโน้นคนไทยเรานั้นหรือจะไม่ใช่คนไทยก็ตามหรือ คนสมัยก่อนยุคดึกดำบรรพ์ใช้อะไรในการบ่งบอกชี้วัดว่าตอนนี่กี่โมงกี่นาทีกี่ วินาทีสมัยนั้นก่อนที่จะมีการตรวจวัดเวลานั้นคนสมัยก่อนสมัยโบราณนั้นก่อนที่จะมีนาฬิกานั้นใช้ดวงอาทิตย์ในการวัดค่าแล้วบอกเวลาให้เราไปยืนในที่ แจ้งๆสว่างๆแล้วไปยืนกลางแดดถ้าอยากรู้ว่ากี่โมง

pic-Bangles

นวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตกำไลข้อมือคอมพิวเตอร์

July 8, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าพูดถึงในประเทศไทยนั้นเรายังถือว่าอยู่ระดับเกือบวิกฤตเพราะว่าเด็กไทย ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีส่วนมากนั้นจะ เน้นไปในทางเล่นเกมส์กันมาเลยทำให้ประเทศไทยเรานั้นยังเป็นประเทศที่ยังถือ ว่ายังต้องปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่ทางบริษัท Sony