Biotechnology-news-site

เทคโนโลยีชีวภาพ คืออะไร

November 20, 2019 admin 0

เทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งที่เริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น ก็คือ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสของโลกตอนนี้และในอนาคตอันใกล้เลยทีเดียว เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อว่าเราเองก็คงจะได้สัมผัสเทคโนโลยีชีวภาพกันมาบ้างแล้วทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัวของเรามีแบบไหนอะไรบ้าง เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการรักษา เรื่องแรกที่ใกล้ตัวพวกเรามากก็คือเรื่องของสุขภาพ การรักษาตัวเองนั้นเราอาจจะนึกถึงสารเคมี สารสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดยาขึ้นมารักษาโรค แต่อีกด้านหนึ่งเราสามารถพัฒนายาและอาหารเสริมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้วยเหมือนกัน สองเนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่บางครั้งต้องตัดชิ้นเนื้อเป็นจำนวนมากเพื่อทดสอบโรค ก็ตัดชิ้นเนื้อน้อยลงแต่สามารถทดสอบได้มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อยลง หรือ พ่อแม่อาจจะใช้เทคโนโลยีชีวภาพตรวจสอบความพร้อมของทั้งคู่ก่อนตั้งครรภ์ได้ว่าหากพบความผิดปกติก็จะได้แก้ไขก่อนจะตั้งครรภ์จริง เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการเกษตร ด้านการเกษตร กสิกรรม เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสำคัญอย่างมากทีเดียว สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ การทำพืชพันธุกรรมพิเศษหรือที่เรียกกันว่า […]