photo-Xiaomi

มาแรงแซงทางโค้งรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ เซี่ยวมี่ Xiaomi

August 27, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงเทคโนโลยีการก้าวล่ำการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี มนุษย์ของคนเรานั่นมีการริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีในด้านต่างๆมากมายไม่ว่า จะเป็นนาฬิกาหรือโทรศัพท์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านแต่ที่เราจะมาพูด ถึงกันในวันนี้ก็คือโทรศัพท์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการตอบสมองมุมมองต่างๆ

pic-lenovo

บริษัท Lenovo ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในวงการคอมพิวเตอร์ในจีน

August 10, 2017 admin 0

การขยายตลอดภายในประเทศภายใต้การสลับสนุนจากรัฐบาล รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการเพิ่มภาษีนำเขาสินค้าคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศส่งผล ให้ Lenovo ทำผลกำไรและผลประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ตลาดภายในประเทศของ Lenovo โตขึ้นอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 2.6 ในปี 1998 เป็นร้อยละ29.3 ในปี 2002

casio-pic

นาฬิกาไม่ได้เป็นบ่งบอกเวลาอย่างที่คุณคิด

July 11, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงว่าเมื่อสมัยก่อนหน้าโน้นคนไทยเรานั้นหรือจะไม่ใช่คนไทยก็ตามหรือ คนสมัยก่อนยุคดึกดำบรรพ์ใช้อะไรในการบ่งบอกชี้วัดว่าตอนนี่กี่โมงกี่นาทีกี่ วินาทีสมัยนั้นก่อนที่จะมีการตรวจวัดเวลานั้นคนสมัยก่อนสมัยโบราณนั้นก่อนที่จะมีนาฬิกานั้นใช้ดวงอาทิตย์ในการวัดค่าแล้วบอกเวลาให้เราไปยืนในที่ แจ้งๆสว่างๆแล้วไปยืนกลางแดดถ้าอยากรู้ว่ากี่โมง

pic-Bangles

นวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตกำไลข้อมือคอมพิวเตอร์

July 8, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าพูดถึงในประเทศไทยนั้นเรายังถือว่าอยู่ระดับเกือบวิกฤตเพราะว่าเด็กไทย ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีส่วนมากนั้นจะ เน้นไปในทางเล่นเกมส์กันมาเลยทำให้ประเทศไทยเรานั้นยังเป็นประเทศที่ยังถือ ว่ายังต้องปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่ทางบริษัท Sony

bmw-speed

นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการมองเห็นกับยานยนตร์ BMW i8

June 30, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงว่าอดีตกับปัจจุบันการเดินทางนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากไม่ว่าจะยุค หรือสมัยไหนก็ตามเพราะว่าการเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราในปัจจุบัน นั่นเองและที่เราจะมาพูดคุยมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการมองเห็นกับยานยนต์ BMW i8 นั้นเทคโนโลยีแห่งวงการรถยนต์อีกด้วย แต่ที่เราจะมาพูดมาคุยกันในวันนี้ก็คือระบบเทคโนโลยีต่างๆ