เทคโนโลยีชีวภาพ คืออะไร

Biotechnology-news-site

เทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งที่เริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น ก็คือ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสของโลกตอนนี้และในอนาคตอันใกล้เลยทีเดียว เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อว่าเราเองก็คงจะได้สัมผัสเทคโนโลยีชีวภาพกันมาบ้างแล้วทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัวของเรามีแบบไหนอะไรบ้าง

เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการรักษา

เรื่องแรกที่ใกล้ตัวพวกเรามากก็คือเรื่องของสุขภาพ การรักษาตัวเองนั้นเราอาจจะนึกถึงสารเคมี สารสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดยาขึ้นมารักษาโรค แต่อีกด้านหนึ่งเราสามารถพัฒนายาและอาหารเสริมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้วยเหมือนกัน สองเนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่บางครั้งต้องตัดชิ้นเนื้อเป็นจำนวนมากเพื่อทดสอบโรค ก็ตัดชิ้นเนื้อน้อยลงแต่สามารถทดสอบได้มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อยลง หรือ พ่อแม่อาจจะใช้เทคโนโลยีชีวภาพตรวจสอบความพร้อมของทั้งคู่ก่อนตั้งครรภ์ได้ว่าหากพบความผิดปกติก็จะได้แก้ไขก่อนจะตั้งครรภ์จริง

news-Biotechnology-site

เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการเกษตร

ด้านการเกษตร กสิกรรม เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสำคัญอย่างมากทีเดียว สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ การทำพืชพันธุกรรมพิเศษหรือที่เรียกกันว่า พืช GMOs พืชกลุ่มนี้จะมีการดัดแปลงพันธุกรรมบางส่วนทำให้พืชมีลักษณะแตกต่างกันไป อย่างเช่น การพัฒนาสายพันธุ์ให้ทนต่อแมลง, ศัตรูพืช, ฝน, แดด มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อพืชสามารถทนได้จนถึงตอนให้ผล หรือ อาจจะพัฒนาสายพันธุ์ให้พืชออกพืชผลมีขนาดใหญ่ขึ้น มีสารอาหารมากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยได้ราคามากขึ้นก็มี การตัดต่อบางอย่างอาจถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้เลย อย่างเช่น แตงโมผลรูปลูกบาศก์สี่เหลี่ยม เป็นต้น

ไม่เพียงแค่ด้านเกษตรเท่านั้น ใครที่เลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีชีวภาพช่วยได้เยอะเลย เอาแค่วัคซีนที่ใช้ฉีดให้กับสัตว์เศรษฐกิจมีความทนทานต่อโรคมากขึ้น รวมถึงอาหารเสริมที่จะทำให้สัตว์มีน้ำหนักตามต้องการได้เร็วขึ้น แข็งแรงขึ้นด้วย ยิ่งสัตว์ที่ต้องทำน้ำหนักอย่างหมู, ไก่ เรื่องนี้สำคัญมากทีเดียว

เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม โรงงานเองก็มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง อย่างเช่น จานกระดาษที่ทำมาจากกระดาษย่อยสลายได้ เป็นต้น อีกมุมหนึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเอาไปเป็นเรื่องของการหมัก, อุตสาหกรรมเกี่ยวกับจุลินทรีย์ แบบนี้ก็มีด้วย หรือ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านปิโตรเคมี อันนี้ยิ่งมาแรงเลย ได้ทั้งสินค้าและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

จากความสำคัญเหล่านี้ทำให้ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจมาก ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นสิ่งของใกล้ตัวที่ผลิตมาจากเทคโนโลยีชีวภาพก็เป็นได้ เตรียมตัวกันได้เลยเจอแน่นอน