เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สำคัญอย่างไร

information-technology

ในยุคนี้อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญสุดในการขับเคลื่อนองค์กรของตัวเอง คำตอบก็คือข้อมูลสารสนเทศนั่นเอง ใครที่มีข้อมูลในมือมากกว่าก็ทำให้มีโอกาสตัดสินใจได้มากกว่าด้วย การตัดสินใจที่ถูกจะทำให้ผลักดันองค์กรของตัวเองไปในทางที่ถูกด้วย ยิ่งมาบวกกับว่าเทคโนโลยีด้วย ยิ่งทำให้เป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นไปอีก วันนี้เราจะอธิบายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ มันคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากภาษาอังกฤษว่า information technology เรียกสั้นๆ ว่า IT ความหมายของมันก็คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร มาประยุกต์ใช้งานด้านข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการองค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลภายนอกองค์กร และข้อมูลส่วนอื่นมาผสมผสานกัน วิเคราะห์หาคำตอบที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรวบรวมข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ หากเรานับตามกระบวนการสิ่งแรกก็คือ เทคโนโลยีด้านการรวบรวมข้อมูล ปัจจุบันสินค้าแต่ละตัวมักจะมีการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงพอใจ ความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาสร้างเป็นสินค้า บริการที่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคให้มากที่สุด การรวบรวมข้อมูลอาจจะได้จากการสำรวจความต้องการจากคำค้นหาของ search engine หรือ จากแบบสอบถามที่เจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งวิธีหลังจากแบบเดิมต้องว่าจ้างบริษัทเดินถามเดินสำรวจ ก็ไม่ต้องแล้วกระจายไปตามโลกโซเชียลทีเดียวจบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากรวบรวมข้อมูลในปริมาณมากๆ ที่เรียกว่า big data แล้ว การจะมานั่งวิเคราะห์เองทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องยากมาก เอาง่ายๆ ว่าถ้าเราทำแบบสอบถาม 1,000 ชุด แค่คัดเลือกกลุ่มอายุเป้าหมายว่า แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีกี่ชุด กี่คน บอกเลยว่าปาดเหงื่อแน่นอน แต่ตอนนี้เค้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาช่วยเหลือ อย่างถ้าเราตอบแบบสำรวจออนไลน์ เค้าก็จะรวบรวมข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ให้เสร็จสรรพตามหลักสถิติ พร้อมนำเสนอเลยเรามีหน้าที่กดวิเคราะห์และอ่านข้อมูลนั้นก่อนตัดสินใจเท่านั้นเอง

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการนำเสนอข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะมานั่งเขียนบรรยายแบบทีเดียว 10 บรรทัด บอกเลยว่าวิธีแบบนั้นไม่ดีเลย ไม่มีใครมาเสียเวลาอ่านอะไรแบบนั้นแน่นอน การนำเสนอข้อมูลในยุคสมัยนี้ถูกแปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแผนภูมิ แผนผัง หรือ ภาพ infographic จะดีกว่า เข้าใจง่าย สื่อสารสิ่งที่เรานำเสนอได้ตรงใจกว่า ยิ่งถ้าเป็นการนำเสนองานต่อลูกค้า หากเราเอาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการนำเสนอข้อมูลไปใช้ ไม่แน่อาจจะทำให้ลูกค้าเข้าใจและซื้อสินค้าของเราได้เร็วขึ้น

เห็นว่า ยุคนี้เราใช้ข้อมูลเยอะมากขึ้น แต่การทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเราทำงานแทน ยิ่งถ้าเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีมากแค่ไหน โอกาสที่เราจะตัดสินใจได้ถูกต้องก็มีมากขึ้นเท่านั้น