Solar-powered-bicycle

สว่างที่ไหนไปได้ทุกที่กับจักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

October 22, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงเกี่ยวกับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก็มีมากมายหลายชนิดไม่ว่า จะเป็นจักรยานหรือรถยนต์และอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างแต่ที่เราจะมาพูดถึงกันใน วันนี้นั้นเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีต่างๆที่ติด อยู่กับจักรยานตัวนี้ ถ้าถามถึงว่ามันแตกต่างกันอย่างไรและขับเคลื่อนได้อย่างไรเราจะมาอธิบายกัน ในสังคมไทยตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆ

air-image

วิสัยทัศน์เทคโนโลยีความเย็นสบายไปกับแอร์

October 7, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงว่าความเป็นอยู่ของคนเรานั้นในแต่ละภูมิภาคและการเป็นอยู่นั้นมัน ตากต่างกันไปและไม่ว่าจะที่ไหนๆในประเทศไทยตอนนี้นั่นเต็มไปด้วยความร้อนและ แสงแดดอันร้อนจ้าร้อนมากจนเกินไปเลยทำให้คนไทยนั่นจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับ แรกเลยไม่ได้นอกจากแอร์เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เข้า มามีบทบาทมากอีกด้วย