วิวัฒนาการเครื่องจักรกล

robot-zero
หุ่นยนต์หรือRobot เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งซึ่งหุ่นยนต์ส่วนใหญ่รูปร่างและบุคลิกจะแตกต่าง กันไปบางตัวการทำงานและบุคลิกท่าทางคล้ายกับมนุษย์และก็มีอีกมากมาย หน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับคนสร้างว่าจะสร้างมาเพื่อจะใช้ทำอะไรเพราะมนุษย์นั้น เป็นคนควบคุมระบบทั้งหมดของหุ่นยนต์ ระบบหุ่นยนต์นั้นก็จะอยู่กับมนุษย์ที่เป็นคนสั่งการ อาจจะสั่งการเองหรือ อัตโนมัติ ก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเภท หุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานที่ค่อยข้างยากเช่นงานสำรวจบนดวงจันทร์ดาว เคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต สมัยนี้นวัตกรรมหุ่นยนต์นั้นได้ก้าวหน้ามากอย่างรวดเร็ว เพราะมีคนพัฒนาอยู่ตลอด หุ่นยนต์นั้นได้มีความสำคัญกับมนุษย์ในด้านต่าง ๆเช่น โรงงานอุตสาหกรรม และก็โรงงานทั่วไป ที่มักใช้หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน มนุษย์นั้นนำหุ่นยนต์มาใช้งานเป็นส่วนใหญ่เช่น หุ่นยนต์ด้านการผลิต หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์สำรวจการ หุ่นยนต์ของเล่นทั่วไป หุ่นยนต์อวกาศ ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้คิดค้นพัฒนาระบบเพื่อจะให้หุ่นยนต์นั้นคล้ายคลึงมนุษย์ และอยู่ร่วมใช้ชีวิตประจำวันกับมนุษย์ หุ่นยนต์นั้นได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท แต่ละประเภทถูกสร้างขึ้นตามลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน

 

asimo-robot
1.หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้โดยตนเอง(mobile robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้แตกต่างกับหุ่นยนต์แบบอื่นมากเพราะสามารถ เคลื่อนไหวได้อัตโนมัติหรือบังคับโดนเครื่องมือต่าง ๆ โดยจะมีต่างกันไป มีแบบเป็นล้อและเป็นขา หุ่นยนต์ประเภทนี้มนุษย์คิดค้นเพื่อจะนำไปสำรวจดาวอังคารของนาซ่า
2.หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่(fixed robot) หุ่นยนต์ชนิดนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถแค่ขยับได้แค่นั้นเคลื่อนไหวได้เฉพาะส่วน มักนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานประกอบชิ้นส่วนเทคโนโลยี
airport-robots
ปัจจุบันมีหุ่นยนต์เป็นรุ่นแบบสัตว์เลี้ยงซึ่ง มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อให้คล้ายคลึงกับเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เป็นเพื่อนเล่น กับมนุษย์เช่น สุนัข หุ่นยนต์ IBO ของบริษัทSony สามารถเคลื่อนที่ได้โดนใช้ 2 ขาเดินคล้ายกับมนุษย์ ซึ่งทำการคิดค้นเพื่อนำไปใช้งานที่เสี่ยงอันตรายกับมนุษย์ และพัฒนาต่อไปเลื่อย ๆ เพื่ออนาคต