ความเป็นมาของวิทยุสื่อสารและส่วนประกอบของวิทยุสื่อสาร

radio-image
วิทยุสื่อสาร หรือที่ผู้คนเข้าใจอีกชื่อว่า วิทยุคมนาคม เป็นอุปกรณ์สื่อสารโดยใช้การแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ภาครับ และ ภาคส่ง สื่อสารโดยใช้การกระจายคลื่นวิทยุออกทางสายอากาศ เป็นเครื่องมือที่คนสมัยก่อนใช้สื่อสารในการสื่อสารต่าง ๆ วิทยุสื่อสารสมัยก่อนนั้นยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่แต่ยังยังใช้กันเลื่อย มาถึงยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนากันมาเลื่อย ๆ ซึ่งมีความเสถียรมากกว่ายุคสมัยก่อนมากนัก ผู้คนสมัยนี้มักใช้เป็น วิทยุทางราชการ วิทยุสมัครเล่น วิทยุภาคประชาชน หรือใช้สื่อสารงานต่าง ๆ อีกหลายอย่างเลยทีเดียว ส่วนประกอบของวิทยุสื่อสารนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
radio-photo
 
คลื่นวิทยุสื่อสาร
คลื่นวิทยุสื่อสารนั้นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีการค้นพบโดยเจมส์แมกซ์เวล์ (James c. Maxwell) ในราวๆปี ค.ศ. 1864 ไฮริชเฮิรตช์ (Heinrich Hertz) ได้ทำการทดลองพิสูจน์เค้าเห็นว่าเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้านั้นนำมาใช้เป็น พลังงานได้จริง ในปี ค.ศ. 1887 เคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าได้มีความเร็วถึง 300,000,000 เมตร/วินาที เป็นความเร็วที่เท่าความเร็วแสงเลยทีเดียว
ตัวเครื่อง
ตัวเครื่องวิทยุสื่อสารนั้น ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละเครื่องจะมีส่วนประกอบต่างกันไปแล้ว แต่ละรุ่น ก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่เลื่อย ๆ ยุคสมัยก่อนนั้นเครื่องจะมีลักษณะใหญ่แล้วหนักพอสมควรแต่ยุคปัจจุบันนั้นมี การพัฒนาให้มีรูปร่างเหมาะกับการพกพามีลักษณะเล็กแล้วพกพาได้สะดวกสบายออก แบบมาเพื่อให้พกพาง่ายให้เหมาะสมการในสื่อสารนั้นง่ายขึ้น
แหล่งพลังงาน
แหล่งพลังงานของวิทยุสื่อสารนั้นคือตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนที่ป้อนพลังงานกับตัวเครื่องวิทยุสื่อสารให้วิทยุสื่อสารนั้น ใช้งานได้ การจ่ายกระแสไฟฟ้านั้นมีทั้งแบบแหล่งพลังงานแบบแบตเตอรี่แพค (battery pack) และแบบไฟฟ้ากระแสตรง (Dc volts) สายอากาศ
radio-pic
    ซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวทำหน้าที่รับสัญญาณวิทยุสื่อสาร ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เข้ามาถึงตัวเครื่องวิทยุสื่อสารเพื่อให้ผ่าน การแปลงกระแสไฟฟ้า และสายอากาศจะทำหน้าที่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านการแปลงจากกระแส ไฟฟ้านั้นให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ส่งออกไปยังเครื่องรับ สัญญาณวิทยุสื่อสารปลายทางนั้นเอง สายอากาศนั้นสำคัญมากพอสมควรเพราะถ้ามีการชำรุด การส่งสัญญาณนั้นจะเกิดการมีปัญหาขึ้นได้แล้วจะไม่สามารถใช้วิทยุสื่อสารได้
ข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากเว็บไซต์คุณภาพ gclub สามารถเล่นเดิมพันได้อย่างเพลิดเพลินกับประสบการณ์คาสิโนที่สมจริง และยังคงมีความน่าเชื่อทั้งยังสามารถไว้วางใจถึงความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี