กล้องวงจรปิดมีประโยชน์อย่างไรในชีวิตของมนุษย์

circuit-camera

กล้องวงจรปิด CCTV ( มีคำย่อมาจาก closed circuit television ) ซึ่งมีบทบาททำหน้าที่สำคัญในแต่ละมุมต่าง ๆ ที่อันตรายหรือเสี่ยงต่ออาญากรรมเพราะช่วงนี้ได้มีอาชญากรรมก่อเหตุหลาย ๆ จุดตามจุดที่เลี่ยงสายตาผู้หรือที่เปล่าเปลี่ยวและกล้องวงจรปิดนั้นทำ หน้าที่ในการส่องคนร้ายเหล่านี้ที่พร้อมจะก่อเหตุ ค่อยส่องดูแลความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบจราจร หรือแม้การติดตั้งเพื่อนตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการสูญเสียรั่วไหล ในแต่ละโรงงานที่มีจุดเสี่ยงที่จะเกิดเหตุร้ายสูง

closed-camera
ทุกคนมักจะสงสัยความเป็นมาของกล้องวงจรปิดว่าเกิดมาได้อย่างไรและวัตถุ ประสงค์ที่สร้างมาเพื่ออะไร มาดูความเป็นมาของกล้องวงจรปิดว่าเกิดมาได้อย่างไร กล้องวงจรปิดนั้นเริ่มคิดค้นครั้งแรกในปี 1942 ที่ประเทศ เยอรมันนี ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์นั้นช่วงแรกๆ ที่เริ่มติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อนใช้ไว้สังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของศัตรู หรืออะไรต่างๆ ที่จะเข้ามาก่อเหตุร้าย และขีปนาวุธ V2 ในปี 1968 ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเช่นกันใช้เพื่อนส่องความผิด ปกติหรือการที่ศัตรูจะก่อเหตุร้าย เวลาผ่านไปไม่นานการพัฒนากล้องวงจรปิดได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การที่จะแบ่งยุคของกล้องวงจรปิดตามเทคโนโลยีที่ทำการพัฒนาถูกแบ่งออกเป็น 4 ยุคคือ

closed-circuit-camera
1. ยุคนี้จำเป็นมากที่จะต้องมีคนเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นการดูแบบเรียลไท ม์ กล้องกับจอมอนิเตอร์เชื่อมต่อโดยตรง
2. ยุคนี้เป็นการพัฒนาจากกล้องสู่อุปกรณ์ที่ใช้บันทึก การบันทึกนั้นเป็นลักษณะ อนาล๊อก ผ่านเทปชนิด VHF และเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดกับจอมอนิเตอร์แบบ 1 : 1
3. ยุคนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณที่นำกล้องหลายตัวมาเชื่อม ต่อกัน เป็นการพัฒนาที่มีการบันทึกภาพคุณภาพสูง
4. ยุคนี้ทำการพัฒนาอุปกรณ์บันทึกในรูปแบบดิจิตอล จึงเรียกกันว่าระบบกล้องวงจรปิดแบบ DVR (Digital Video Recorder) มีความสามารถคือบันทึกภาพลงในรูปแบบฮาร์ดดิสก์ได้