คอมพิวเตอร์คืออะไรและทำอะไรได้บ้าง

pc-image
คอมพิวเตอร์ หมายถึง เป็นเครื่องที่ใช้คำนวณอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานคำนวณผลแล้วเปรียบเทียบได้ อย่างรวดเร็วแล้วแม่นยำพร้อมกับมีคำสั่งความเร็วสูงสามารถทำงานได้แบบ อัตโนมัติคอมพิวเตอร์เครื่องแรกถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1940 – ค.ศ. 1945 มีขนาดใหญ่ถึงกับห้องๆนึงเลยทีเดียวแล้วยังใช้พลังงานถึงกับคอมพิวเตอร์สมัย นี้หลายร้อยเครื่องเลยทีเดียว เมื่อพ.ศ. 2525 ได้ให้คำจำกัดความของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างกะทัดรัดกว่า คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกลใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ กับเรื่องที่ยากเกินความสามารถ โดยใช้คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบแล้วสะดวก สบายรวดเร็วโดยข้อผิดพลาดน้อยมาก
pc-pic
คอมพิวเตอร์นั้นส่วนมากใช้คำนวณแล้วพิมพ์งานต่าง ๆ แล้วทำงานได้อีกหลายอย่างมากมายการใช้คอมพิวเตอร์นั้นทำให้ประหยัดเวลาในการ ทำงานมากและคนส่วนมากก็นิยมใช้กันอย่างมากในยุคสมัยนี้เป็นที่นิยมส่วนใหญ่ จนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ไปแล้วเพราะมนุษย์นั้นส่วนใหญ่การดำเนินชีวิตส่วน มากต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักแล้วหลายๆบริษัทบนโลกนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ทำ งานเป็นส่วนใหญ่ และนอกจากทำงานแล้วสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้อีกด้วยซึ่งคนปัจจุบันนิยมเป็น ส่วนมาก จนทำให้ติดคอมพิวเตอร์กันมากกว่าปกติเพราะส่วนมากนั้นมนุษย์ติดเกมเป็นส่วน ใหญ่ทำให้มนุษย์บางส่วนขาดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
คอมพิวเตอร์นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
pc-photo
1.แอนะล๊อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ใช้ตัวเลขเป็นหลักการคำนวณ แต่มีข้อแม้ต้องใช้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแทน ใช้ไม้บรรทัดในการคำนวณตัวเลข เป็นตัวอย่างหนึ่งของแอนะล๊อกคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ค่าตัวเลขตามแนวความยาวไม้บรรทัดเป็นหลักของการคำนวณ ในปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นแอนะล๊อกคอมพิวเตอร์เท่าไรนักเพราะผลการคำนวณมีความ ละเอียดน้อย เพราะอย่างนี้ทำให้มีขีดจำกัดการใช้งานเฉพาะส่วน
2.ดิจิทัลคอมพิวเตอร์(digital computer) คอมพิวเตอร์ที่พบเห็นทั่วไปในปัจจุบัน จัดเป็นดิจิทัลคอมพิวเตอร์เกือบหมดดิจิทัลคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานเกี่ยวกับตัวเลขล้วน ๆ คอมพิวเตอร์เป็นการประมวลผลด้วยเลขฐานสอง ดังนั้นเลขฐานสิบเราที่ใช้ถูกแปลให้เป็นระบบเลขฐานสองทั้งหมดเพื่อการคำนวณ ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแปลงเป็นเลขฐานสิบเพื่อแสดงผลให้เข้าใจง่าย betflix baccarat
คอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ใช้แค่เพียงคำนวณอย่างเดียว เป็นตัวเก็บข้อมูลต่าง ๆ และเรียกใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งพัฒนาขึ้นเลื่อยๆ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัว คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถือเป็นสัญลักษณ์ของยุคสารสนเทศ นำมาใช้ในยุคปัจจุบันได้ดี